Στο Παθολογικό Ιατρείο, το οποίο πραγματοποιείται στις συγκεκριμένες ώρες λειτουργίας του, εξετάζονται και παρακολουθούνται συστηματικά ασθενείς με νοσήματα τα οποία ανήκουν στο ευρύτατο φάσμα της Παθολογίας.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Με το πέρασμα των ετών, η συσσώρευση των γνώσεων πάνω στην παθογένεια και στην παθοφυσιολογία των νοσημάτων καθενός συστήματος του οργανισμού ή ακόμα και ενός συγκεκριμένου οργάνου ή λειτουργίας και η συνεχής πρόοδος στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινούργιων διαγνωστικών και θεραπευτικών μέσων οδήγησαν σε διάσπαση της ολότητας της Εσωτερικής Παθολογίας, από όπου προέκυψαν νέες ιατρικές ειδικότητες με γνωστικά αντικείμενα πλέον εξειδικευμένα πάνω στα διάφορα συστήματα του οργανισμού. Αυτές οι ειδικότητες, μαζί με την Εσωτερική Παθολογία, αποτελούν τον Παθολογικό Τομέα των ιατρικών υπηρεσιών, με κοινό γνώρισμα τη χρήση μη-χειρουργικών θεραπευτικών μέσων. Ο όρος «Παθολογική ειδικότητα» προκύπτει κατ’ αντιστοιχία του διεθνούς όρου «Medical specialty» με τρόπο ανάλογο με τη μετονομασία της Εσωτερικής Ιατρικής σε Εσωτερική Παθολογία.

Στην Ελλάδα αναγνωρίζονται 37 ιατρικές ειδικότητες εκ των οποίων 14 είναι Παθολογικές ειδικότητες, οι εξής: Αιματολογία, Αλλεργιολογία, Γαστρεντερολογία, Δερματολογία, Ενδοκρινολογία, Εσωτερική Παθολογία, Καρδιολογία, Νευρολογία, Νεφρολογία, Παθολογική Ογκολογία, Παιδιατρική0, Πνευμονολογία – Φυματιολογία, Ρευματολογία0. Η Ψυχιατρική, παρ’ ότι διεθνώς σε αρκετές χώρες αναγνωρίζεται ως παθολογική (δηλαδή μη-χειρουργική) ιατρική ειδικότητα, στην Ελλάδα ανήκει σε ξεχωριστό τομέα ιατρικών υπηρεσιών.

 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Η Αιματολογία είναι ένας ιδιαίτερος κλάδος της ιατρικής επιστήμης που κύριο αντικείμενο έρευνας και μελέτης είναι το αίμα, τόσο στη φυσιολογική του, όσο και την παθολογική του κατάσταση. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες και ειδικότερα μετά την εφεύρεση του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου η ιατρική ειδικότητα της αιματολογίας έχει καταλάβει προνομιούχο θέση μεταξύ άλλων ειδικοτήτων.

Η Αιματολογία μελετώντας την μορφολογία και φυσιολογία των κυττάρων του αίματος κατάφερε αφενός μεν να προσδιορίσει τον τόπο παραγωγής και καταστροφής των αιμοσφαιρίων, όσο επίσης, το σημαντικότερο, να προσδιορίσει αρκετό αριθμό νοσημάτων που έχουν ως αιτία αιματοπάθειες οφειλόμενες σε διαταραχές των παραπάνω κυττάρων, ή ακόμα και στην αντιμετώπιση αιμορραγικών παθήσεων, παθήσεων που συνοδεύονται με αιμοραγία. Στις αιματοπάθειες περιλαμβάνονται οι περισσότερο γνωστές, αναιμίες, πολυερυθραιμίες, λευχαιμίες, κ.ά. Συνέπεια των προσδιορισμών αυτών ήταν η εφαρμογή ακριβέστερων θεραπευτικών αγωγών και ταυτόχρονα η ταχύτατη ανάπτυξη των εργαστηριακών εξετάσεων και εφαρμογής νέων μεθόδων έρευνας.

Στα πεδία μελέτης της αιματολογίας υπεισέρχονται και άλλα πεδία όπως της βιοχημείας, ιστολογίας, κυτταρολογίας0, ανοσοπαθολογίας κ.ά., γεγονός που καθιστά την ειδικότητα αυτή ιδιαίτερα αξιόλογη στη θεραπευτική, με ευρύτατο φάσμα ερευνών.

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ

Είναι η ειδικότητα που ασχολείται με τα αλλεργικά νοσήματα. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Αλλεργικών και Λοιμωδών Παθήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών περίπου 35.000.000 ασθενείς υποφέρουν από αλλεργίες ενώ 9.000.000 από αυτούς πάσχουν από άσθμα. Ως «αλλεργία» ορίζεται κάθε ανώμαλη αντίδραση του οργανισμού σε ουσίες οι οποίες υπό φυσιολογικές συνθήκες είναι αβλαβείς. Οι ουσίες αυτές μπορεί να εισέλθουν στο σώμα με την εισπνοή, με την κατάποση ή τέλος, με την επαφή στο δέρμα. Οι ουσίες που προκαλούν ευαισθητοποίηση ονομάζονται «αλλεργιογόνα».

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

Η Γαστρεντελογία (αγγλικά: gastroenterology) είναι κλάδος της ιατρικής επιστήμης που ασχολείται με τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Επανάσταση στον χώρο της ενδοσκοπικής γαστρεντερολογίας αποτέλεσε η εµφάνιση και  η  χρήση  του  ενδοσκοπικού  υπέρηχου  και  της ενδοσκοπικής παλίνδροµης χολαγγειοπαγκρεατογραφίας (ERCP) πριν από µερικά χρόνια. Πρόκειται για δυο νέα τεχνολογικά επιτεύγµατα, που λειτουργούν διαγνωστικά και επεµβατικά και κάνουν ασφαλέστερη την διάγνωση και θεραπεία πολλών παθήσεων του γαστρεντερολογικού συστήµατος. Οι  τεχνικές αυτές δεν δηµιουργήθηκαν για να  αντικαταστήσουν τις  απλές ενδοσκοπικές εξετάσεις, (γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση) αλλά για να τις συµπληρώσουν.